Tuesday, 15 November 2011

Apa yang kita perlu tahu tentang pemulihan khas ?

Pentadbiran Kelas Pemulihan Khas


Peruntukan Jawatan Guru Pemulihan Khas


  • Semua sekolah rendah yang bukan SKM diperuntukkan seorang Guru Pemulihan Khas  yang        tidak termasuk dalam perkiraan peruntukkan guru asas – Rujuk Borang SR 2/88

  • Guru Pemulihan Khas berkhidmat sepenuh masa dan tidak dibenarkan dilantik sebagai guru ganti – Rujuk Perkara 3 dalam Surat J.Pend.Pk.(AM) 3955/21/47Jld.3(209) bertarikh 22 Mei 2000.

Peruntukan Kewangan


Tiada peruntukan kewangan khusus untuk Program Pemulihan Khas kerana murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan khas adalah murid-murid dari kelas biasa yang hanya dikeluarkan pada waktu tertentu. Jadi perbelanjaan pengurusan Program Pemulihan Khas boleh diambil dari duit PCG untuk murid-murid berkenaan. Perbelanjaan pengurusan tambahan boleh dipohon dari PIBG sekolah.

Kepada mana-mana sekolah yang ada Program Percantuman Pendidikan Khas, sebahagian kecil duit PCG murid-murid khas boleh digunapakai untuk membantu Program Pemulihan Khas dengan kelulusan dari Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Perak.


Tanggungjawab Guru Pemulihan Khas

  • Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah atau lambat yang terpilih dari tahun 1 hingga tahun 6,

  • Membantu guru-guru lain dalam mengenal pasti murid-murid yang menguasai kemahiran asas 3M, merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran,

·        
  • Berjumpa dan berbincang dengan guru kelas / matapelajaran dan ibu bapa murid

  • Melaksanakan penilaian berterusan terhadap kemajuan murid-murid kelas pemulihan khas dan merekodkan :

     a) Kemajuan murid
b) Latar belakang murid
c) Laporan Kesihatan
d) Hasil-hasil temubual dan rujukan
  • Menjadi AJK Pendidikan Khas Sekolah

  • Menjadi Setiausaha Jawatankuasa Program Pemulihan Khas

  •  Menjadi AJK Kurikulum Sekolah

Pengurusan Jadual Waktu


·         Tentukan masa yang diperlukan mengikut keperluan kelas
·         Berpandukan jadual waktu induk sekolah
·         Selaraskan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik
·         Pamerkan jadual waktu Kelas Pemulihan Khas di dalam bilik darjah
·         Edarkan salinan jadual waktu kepada pentadbir sekolah dan kelas yang terlibat
·         Jika perlu kerjasama daripada Jawatankuasa Pembentukan Jadual Waktu Sekolah

Pengurusan Masa P&P

Guru Pemulihan Khas mempunyai agihan masa seperti berikut :

i.  Masa untuk mengajar – 990 minit         seminggu
         720 minit – Intervensi 3M *
         270 minit – lain-lain *
         ( BM diperuntukkan masa lebih )

ii. Masa untuk persediaan dan panduan ialah 120 minit seminggu.

* agihan masa mengikut kesesuaian sekolah masing-masing

Pengurusan Masa Persediaan
·      Membuat rundingan dengan ibu bapa atau penjaga murid,
·      Membuat persediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran,
·      Mengemas kini rekod-rekod,
·      Bimbingan dan kaunseling kepada murid,
·      Runding cara dengan guru kelas atau guru mata pelajaran tentang perkembangan murid di kelas      
       biasa,
·      Runding cara dengan guru besar untuk meningkatkan mutu pencapaian murid,
·      Mengemaskini sudut-sudut pameran pembelajaran,

Pengurusan Masa Kokurikulum

Guru Pemulihan Khas, seperti guru-guru lain, perlu mengikuti Aktiviti Kokurikulum pada hari Sabtu atau waktu-waktu lain yang di luar waktu P&P apabila diarahkan oleh Guru Besar.


Jawatankuasa Pemulihan Khas

Jawatankuasa Pemulihan Khas Peringkat Sekolah hendaklah ditubuhkan dan keahliannya terdiri daripada :
1.    Guru Besar,
2.    Penolong-penolong Kanan,
3.    Guru Pemulihan Khas,
4.    Guru Kelas,
5.    Panitia Mata Pelajaran yang terlibat,
6.    Guru Disiplin ( kalau melibatkan kes disiplin ) dan
7.    Ibu Bapa

Jawatankuasa Pemulihan Khas hendaklah dilibatkan semasa Mesyuarat Panitia supaya kepentingan dan perkembangan kelas pemulihan khas tidak diabaikan.No comments:

Post a Comment