Tuesday, 15 November 2011

Pengurusan Bilik Darjah Pemulihan Khas

Pengenalan
Bilik Darjah merupakan tempat murid-murid menuntut ilmu dan juga tempat guru menunaikan tanggungjawabnya. Hampir keseluruhan masa persekolahan dihabiskan di bilik darjah. Oleh itu, bagi menjamin satu suasana Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan, pengurusan bilik darjah haruslah teratur dan keadaan bilik mestilah ceria.

Fizikal Bilik Darjah
Selalunya kita menceritakan sesebuah bilik darjah yang ideal dengan sudut bacaan, sudut aktiviti dan lain-lain tetapi pada hakikatnya ( buat masa ini), bilik darjah yang diperuntukkan tidak lebih dari saiz setengah bilik darjah. Jadi kita harus lebih realistik dari segi penyusunan perabot dan meja-kerusi murid dan guru. Gambarajah di bawah merupakan satu panduan pelan kelas pemulihan khas.


 Keadaan Bilik Darjah
·         Bersih, ceria dan teratur, terang dengan pengudaraan yang baik,
·         Tempat duduk guru dan murid yang selesa,
·         Susunan perabot tidak terlalu mengganggu pergerakan murid dan guru,
·         Memupuk interaksi murid,
·         Mengalakkan kerjasama dalam kumpulan

Keperluan dan Kelengkapan Kelas Pemulihan Khas

·         Label Kelas Pemulihan ( hendaklah ditampal di luar bilik darjah ),
·         Carta Aliran Pelaksanaan Program Pemulihan,
·         Jadual Waktu ( hendaklah dipamerkan ),

·         Nama murid-murid mengikut sesi pemulihan ( hendaklah yang dipamerkan ),

·         White Board,
·         Lantai bertikar getah atau berkarpet,
·         Langsir,
·         Kipas,
·         Radio,
·         Rak untuk dokumen-dokumen dan buku-buku,
·         Carta-carta yang bersesuaian.

Dokumen-dokumen Wajib untuk Kelas Pemulihan Khas

Fail Kelas Pemulihan yang mengandungi :

·         Surat Pekeliling
·         Maklmat Guru Pemulihan dan Perlantikan
·         Jawantankuasa Pemulihan Khas Sekolah & Minit Mesyuarat
·         Objektif dan Matlamat Pemulihan Khas Sekolah
·         Jadual Waktu
·         Senarai nama murid pemulihan mengikut kelas
·         Statistik / Analisa Pencapaian murid pemulihan setiap sesi


Fail Diri Murid Pemulihan Khas yang mengandungi :

o   Borang Pencalonan
o   Borang Latar Belakang Murid Pemulihan
o   Borang Pengumpulan Maklumat
o   Ujian Saringan dan Diagnostik
o   Hasil-hasil penilaian yang dijalankan

No comments:

Post a Comment