Tuesday, 15 November 2011

Salam Pengenalan


Definisi Pemulihan Khas

Program Pemulihan Khas ialah satu usaha mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.

Matlamat

Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang ditetapkan supaya dapat meneruskan pembelajarannya di kelas biasa tanpa masalah.

Objektif

Membantu murid menguasai kemahiran 3M,
Membantu murid mengubah sikap yang negatif,
Memupuk serta memperkembangkan sikap keyakinan diri dan minat terhadap pembelajaran

Klasifikasi Murid Pendidikan Khas

Tahun 1,2,3,5,6 yang belum dapat menguasai kemahiran 3M – Program Pemulihan Khas
Tahun 4 yang belum dapat menguasai kemahiran 3M - Intervensi 3M
Tahun 1,2,3 yang langsung tidak dapat menguasai kemahiran 3M – Pendidikan Khas

No comments:

Post a Comment